Smartex

Giao thông vận tải Featured

trasportationGiao thông vận tải ở Việt Nam: Theo khảo sát của Euromonitor International: "..trong năm 2012, giá trị doanh thu hiện tại của vận tải tăng 5% đạt VND 67.8 nghìn tỷ. Việt Nam Airlines tiếp tục dẫn đầu về vận tải hàng không, chiếm thị phần khoảng 90% ..... Giao thông vận tải có một giai đoạn dự báo giá trị CAGR không đổi là -1% mặc dù có sự phát triển của du lịch Việt Nam. Điều này dự báo giá trị CAGR không đổi là cao hơn nhiều so với quá khứ, chủ yếu là do hàng không ngày càng phổ biến, thu nhập khả dụng tăng cũng như số lượng du khách tăng. Ngoài ra, vận tải hàng không được dự đoán sẽ tiếp tục là phương tiện giao thông phổ biến nhất do mức sống tăng lên cũng như những nỗ lực khuyến mại liên tục ... "

[ Nguồnhttp://www.euromonitor.com/transportation-in-vietnam/report]

 

Transportation and Logistics

www.eurochamv...

Eurocham ‑ European Chamber of Commerce in Vietnam...

Việt Nam đã chứng kiến sự tăng trưởng ổn định trong lĩnh vực này, với vận tải biển container ... nhu cầu vận chuyển sà lan từ các khu công nghiệp ở Đồng Nai và Bình Dương.

NGÀNH VẬN TẢI VIỆT NAM VÀ SỰ GIA NHẬP WTO: (Hon'ble Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Việt Nam)

Giao thông vận tải đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong sự phát triển kinh tế-xã hội của các nước nói chung và Việt Nam nói riêng ... .. Dựa trên những phân tích về tình trạng và khả năng cạnh tranh của vận tải phân ngành, Bộ Giao thông vận tải có (inter alia) kiến nghị như sau:

a/ Hàng hải và vận tải hàng không phân ngành được lựa chọn để đưa vào phục vụ cho việc tự do hóa thị trường dịch vụ ...       [Nguồn: siteresources.worldbank.org/.../WBI.../viettransport / World Bank]

Giao thông vận tải ở Việt Nam: Ngân hàng Thế giới

[ web.worldbank.org › ... › Transport › Countries]

“Các ngành giao thông đã góp phần tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong thập kỷ qua và đã giúp xóa đói giảm nghèo thông qua trực tiếp tốt hơn ...’’ [Source: Google.com]