Smartex

TT do go Vietnam

Trong năm 2014, có tổng cộng 115 quốc gia trên thế giới nhập khẩu gỗ; trong đó chiếm tỷ trọng cao nhất dẫn đầu là Mỹ, Đức, Anh, kế đến là Pháp và Canada...

* Để biết rõ thông tin chi tiết ,vui lòng xem file đính kèm

Danh sach cac quoc gia nhap khau do go HS9403 tren the gioi 2014.xls

TT Giay dep Vietnam

Trong năm 2014, có tổng cộng 115 quốc gia trên thế giới nhập khẩu giầy dép; trong đó chiếm tỷ trọng cao nhất dẫn đầu là Mỹ, Đức, Pháp, kế đến là Ý, Anh và Nhật...

* Để biết rõ thông tin chi tiết ,vui lòng xem file đính kèm

Danh sach cac quoc gia nhap khau giay dep HS64 tren the gioi 2014.xls

seafood-export

Trong năm 2014, có tổng cộng 115 quốc gia trên thế giới nhập khẩu mặt hàng thủy sản; trong đó chiếm tỷ trọng cao nhất dẫn đầu là Nhật Bản, Mỹ, Anh kế đến là Đức và Pháp......

* Để biết rõ thông tin chi tiết ,vui lòng xem file đính kèm

Danh sach cac quoc gia nhap khau thuy san HS16 tren the gioi 2014.xls

TT do gom Vietnam

Trong năm 2014, có tổng cộng 115 quốc gia trên thế giới nhập khẩu mặt hàng đồ gốm; trong đó chiếm tỷ trọng cao nhất dẫn đầu là Mỹ, Đức, Anh, kế đến là Pháp và Nga...

* Để biết rõ thông tin chi tiết ,vui lòng xem file đính kèm

Danh sach cac quoc gia nhap khau do gom HS69 tren the gioi 2014.xls

garment

Trong năm 2014, có tổng cộng 115 quốc gia trên thế giới nhập khẩu mặt hàng dệt may; trong đó chiếm tỷ trọng cao nhất dẫn đầu là Mỹ, Đức, Nhật kế đến là Pháp và Anh... 

* Để biết rõ thông tin chi tiết ,vui lòng xem file đính kèm:

Danh sach cac quoc gia nhap khau det may HS61 tren the gioi 2014.xls

Nuoc NK do go

Trong năm 2014, có tổng cộng 115 quốc gia trên thế giới nhập khẩu mặt hàng đồ gỗ nội thất; trong đó chiếm tỷ trọng cao nhất dẫn đầu là Mỹ, Đức, Anh, kế đến là Pháp và Canada...

* Để biết rõ thông tin chi tiết, vui lòng xem file đính kèm.

Nguồn: Hải quan Việt Nam

TT do go Vietnam

Trong năm 2014, có tổng cộng 98 quốc gia trên thế giới nhập khẩu mặt hàng đồ gỗ của Việt Nam; trong đó chiếm tỷ trọng cao nhất dẫn đầu là Mỹ, Nhật Bản, Anh, kế đến là Canada và Úc... 

* Để biết rõ thông tin chi tiết, vui lòng xem file đính kèm.

Nguồn: Hải quan Việt Nam

Nuoc NK giay dep

Trong năm 2014, có tổng cộng 115 quốc gia trên thế giới nhập khẩu mặt hàng giày dép; trong đó chiếm tỷ trọng cao nhất dẫn đầu là Mỹ, Đức, Pháp, kế đến là Ý và Anh...

* Để biết rõ thông tin chi tiết, vui lòng xem file đính kèm.

Nguồn: Hải quan Việt Nam

TT Giay dep Vietnam

Trong năm 2014, có tổng cộng 90 quốc gia trên thế giới nhập khẩu mặt hàng giày dép của Việt Nam; trong đó chiếm tỷ trọng cao nhất dẫn đầu là Mỹ, Đức, Bỉ, kế đến là Nhật và Hàn Quốc...

* Để biết rõ thông tin chi tiết, vui lòng xem file đính kèm.

Nguồn: Hải quan Việt Nam

Nuoc NK thuy san

Trong năm 2014, có tổng cộng 115 quốc gia trên thế giới nhập khẩu mặt hàng thủy sản; trong đó chiếm tỷ trọng cao nhất dẫn đầu là Nhật Bản, Mỹ, Anh, kế đến là Đức và Pháp...

* Để biết rõ thông tin chi tiết, vui lòng xem file đính kèm.

Nguồn: Hải quan Việt Nam

Bạn đang ở: Home Thông tin thị trường Nghiên cứu thị trường Ngành hàng nổi bật