Smartex

Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 7/2016 (từ ngày 01/7 đến ngày 15/7/2016)

xuat-nhap-khau-2016

 

Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 7/2016 (từ 01/7 đến 15/7/2016) đạt hơn 14,51 tỷ USD giảm 4% (tương ứng giảm 605 triệu USD) so với kỳ 2 tháng 6/2016.

Như vậy, tính đến hết ngày 15/7/2016 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt hơn 177 tỷ USD, tăng 2,8% (tương ứng tăng hơn 4,85 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015. Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 7/2016 thâm hụt 87 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 7/2016 còn mức thặng dư gần 1,61 tỷ USD.

Trong 15 ngày đầu tháng 7/2​016 khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 9,22 tỷ USD, giảm 2,7% tương ứng giảm 259 triệu USD so với nửa cuối tháng 6/2016. Tính đến hết ngày 15/07/2016 khối này đạt kim ngạch xuất nhập khẩu  gần 113,64 tỷ USD, tăng 4,3%, tương ứng tăng hơn 4,64 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2015. Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp có vốn FDI trong nửa đầu tháng 7/2016 đạt 630 triệu USD, đưa mức thặng dư của khối này từ đầu năm đến hết 15/07/2016 hơn 10,87 tỷ USD; ...

Về xuất khẩu:

Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 7/2016 đạt hơn 7,21 tỷ USD, giảm 6,2% (tương ứng giảm hơn 477 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 6/2016. Tính đến hết ngày 15/7/2016 kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt  hơn 89,3 tỷ USD, tăng 6,5% (tương ứng tăng  gần 5,44 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015.

So với nửa cuối tháng 6/2016, xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 7/2016 biến động mạnh ở một số nhóm hàng sau: Clanke và xi măng tăng 36,5% tương ứng tăng 6 triệu USD; hàng rau quả tăng 28,7%, tương ứng tăng 26 triệu USD; cao su tăng 18,3%, tương ứng tăng 12 triệu USD; .... Ở chiều ngược lại than đá giảm 98,9% tương ứng giảm 3 triệu USD; sắt thép các loại giảm 48,3%, tương ứng 59 triệu USD; đá quý, kim loại mầu và sản phẩm giảm 36,9%, tương ứng giảm 35 triệu USD; hóa chất giảm 31%, tương ứng giảm 16 triệu USD; ...

Bảng 1: Kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam kỳ 1 tháng 7/2016 và Lũy kế đến 15/07/2016

mat-hang-xuat-khau

( Nguồn: tổng cục hải quan)

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt gần 4,93 tỷ USD, giảm 7,1% (tương ứng giảm 375 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 6/2016. Như vậy, tính đến hết ngày 15/7/2016 kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp FDI đạt  hơn 62,25 tỷ USD, tăng 9,8% tương ứng tăng gần 5,56 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2015 và chiếm đến 69,7% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước.

Về nhập khẩu:

Trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 7/2016 đạt hơn 7,3 tỷ USD, giảm 1,7% ( tương ứng giảm 127 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 6/2016. Tính đến hết ngày 15/7/2016 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt gần 87,7 tỷ USD, giảm 0,7% (tương ứng giảm 584 triệu USD) so với cùng kỳ năm 2015.

So với nửa cuối tháng 6/2016, nhập khẩu trong kỳ 1 tháng 7/2016 biến động mạnh ở một số nhóm hàng sau: nguyên phụ liệu thuốc lá tăng 51,7%, tương ứng tăng 5 triệu USD; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện tăng 45%, tương ứng 16 triệu USD; thức ăn gia súc và nguyên liẹu tăng 41,9%, tương ứng tăng 53 triệu USD; xe máy và linh kiện, phụ tùng tăng 29,9%, tương ứng tăng 5 triệu USD; ... Ngược lại, đậu tương giảm 73% tương ứng giảm 74 triệu USD; phương tiện vận tải khác và phụ tùng giảm 61,6%, tương ứng giảm 36 triệu USD; khí đốt hóa lỏng giảm 59,7%, tương ứng giảm 14 triệu USD; quặng và khoáng sản khác giảm 45,3%, tương ứng giảm 16 triệu USD; ....

Bảng 2: Kim ngạch nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam Kỳ 1 tháng 6/2016 và lũy kế đến 15/06/2016

mat-hang-nhap-khau

( Nguồn: tổng cục hải quan)

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 7/2016 đạt gần 4,3 tỷ USD, tăng 2,8% (tương ứng tăng 115 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 6/2016. Như vậy, tính đến hết ngày 15/7/2016 kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn FDI đạt gần 51,39 tỷ USD, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm 2015, tương ứng giảm 916 triệu USD, chiếm 58,6% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

 

Theo. Hải Quan Việt Nam

 

Bạn đang ở: Home Thông tin thị trường Việt Nam Thống kê xuất nhập khẩu Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 7/2016 (từ ngày 01/7 đến ngày 15/7/2016)