Smartex

Nghiên cứu thị trường và Xúc tiến xuất khẩu

Kho khan Viet nam khi XK

Để biết thêm thông tin về nghiên cứu thị trường, các dự báo, xúc tiến xuất khẩu…, hãy ghé thăm các Website sau đây:

Bản đồ thông tin thương mại cung cấp cho người sử dụng những chỉ số, thông tin thống kê (giá trị USD, khối lượng) về xuất nhập khẩu, nhu cầu của các thị trường quốc tế, những thị trường xuất khẩu tiềm năng,.v.v. Bản đồ thông tin thương mại bao gồm dữ liệu của hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 5300 sản phẩm mã HS (hệ thống hài hòa thuế quan) khác nhau. Các dữ liệu thống kê xuất nhập khẩu này chi tiết đến cấp độ dòng thuế quốc gia (national tariff line) của hơn 150 quốc gia.

CBI (Trung tâm hỗ trợ và xúc tiến xuất khẩu cho các nước đang phát triển) là một tổ chức trực thuộc bộ ngoại giao Hà Lan. CBI được thành lập năm 1971 để hỗ trợ các nhà sản xuất, các nhà xuất khẩu của các nước thâm nhập vào thị trường Hà Lan, và CBI cũng hỗ trợ các tổ chức Hỗ trợ kinh doanh nhằm nâng cao năng lực của các tổ chức này để có thể đóng vai trò như một cầu nối hiệu quả giữa người mua và người bán. Vào năm 1991, hoạt động hỗ trợ xuất khẩu được mở rộng ra thị trường EU và từ năm 1998 thì CBI trở thành 1 tổ chức.

 

 

SMARTEX

SME MARKET EXCHANGE (SMARTEX), an electronic platform set up under the umbrella of SMIDP is a dedicated portal to showcase the professional capabilities and business strengths of the Vietnamese export-oriented companies, especially the SMEs, disseminate latest information on market demand and supply position and serve as a modern powerful exchange for marketing their products and services globally.

Website: www.smartex.com.vn
Bạn đang ở: Home Thông tin thị trường Việt Nam Thống kê xuất nhập khẩu Nghiên cứu thị trường và Xúc tiến xuất khẩu