Smartex

(Source: Respective websites and also visit: www.Google.com/ World Directory of Importers)directories-of-importers.jpg

1. Hiệp hội da-giầy Việt Nam (Vietnam Leather - Footwear Association)Web VN

http://www.lefaso.org.vn/

2. Hiệp hội dệt may Việt Nam (Vietnam Textile and Apparel Association)

http://www.vietnamtextile.org.vn/

3. Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam (Vietnam wood and wood products association)

http://vietfores.org/

4. Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers)

http://www.vasep.com.vn/

5. Tổng cục thủy sản (Directorate of fisheries)

http://tongcucthuysan.gov.vn/

6. Handicraft and Wood Industry Association of HCM City (Hiệp hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ thành phố Hồ Chí Minh)

http://hawa.com.vn/

7. Hội vật liệu xây dựng Việt Nam (Vietnam Association for Building Materials)

http://www.hoivlxdvn.org.vn/

8. Cổng thông tin Bộ tài chính

http://www.mof.gov.vn/

9. Bộ Công thương Việt Nam

http://www.moit.gov.vn/

10. Bộ Ngoại giao Việt Nam

http://www.mofahcm.gov.vn/

11. Tạp chí tài chính-Cơ quan của Bộ Tài chính

http://tapchitaichinh.vn/

12. Cục Xúc tiến thương mại

http://www.vietrade.gov.vn/

13. Thư viện pháp luật

http://thuvienphapluat.vn/

14. Trung tâm WTO

http://www.trungtamwto.vn/

15. Báo Công thương

http://baocongthuong.com.vn/

16. Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam

http://vcci-hcm.org.vn/

17. Cổng thông tin kinh doanh miền Trung

http://www.vccidanang.com.vn

 

 

Web nuoc ngoai

1World Trade Organization: http://www.wto.org/

 

2The World Bank: http://www.worldbank.org/

 

3Asian Development Bank: http://www.adb.org/

 

4Market Research Reports: http://www.ibisworld.com/

 

5Trade map: http://www.trademap.org/

 

6International Trade Center: http://www.intracen.org/

7Centre for SME Growth and Development Finance(CESMED): http://www.cesmed.org/

8Research and Information System for Developing Countries (RIS): http://www.ris.org.in/

9http://www.alibaba.com

10http://www.importers-exporters.com/

11http://www.export-import-companies.com/

 

 

 

 

Hiep hoi nganh nghe VN

No

Industry

Association

1

 Giày dép- Footwear

http://www.lefaso.org.vn/

2

Dệt may- Textile 

http://www.vietnamtextile.org.vn/vi/trang-chu.aspx

3

Đồ gỗ nội thất- Funiture

http://vietfores.org/

4

Thủy sản- Seafood

http://www.fistenet.gov.vn/, http://www.vasep.com.vn/ 

5

Thủ công mỹ nghệ- Handicraft

http://hawa.com.vn/

6

Vật liệu xây dựng- Construction 

http://www.hoivlxdvn.org.vn/

Bạn đang ở: Home Thông tin thị trường Nghiên cứu thị trường Liên kết hữu ích