Smartex

TT do go Vietnam

Trong năm 2014, có tổng cộng 115 quốc gia trên thế giới nhập khẩu gỗ; trong đó chiếm tỷ trọng cao nhất dẫn đầu là Mỹ, Đức, Anh, kế đến là Pháp và Canada...

* Để biết rõ thông tin chi tiết ,vui lòng xem file đính kèm

Danh sach cac quoc gia nhap khau do go HS9403 tren the gioi 2014.xls

TT do go Vietnam

Trong năm 2013, có tổng cộng 224 quốc gia trên thế giới nhập khẩu gỗ; trong đó chiếm tỷ trọng cao nhất dẫn đầu là Mỹ, Đức, Pháp, kế đến là Anh và Nhật...

* Để biết rõ thông tin chi tiết ,vui lòng xem file đính kèm

Danh sach cac quoc gia nhap khau do go HS9403 tren the gioi 2013.xls