Smartex

Nuoc NK gom su

Trong năm 2014, có tổng cộng 115 quốc gia trên thế giới nhập khẩu mặt hàng đồ gốm; trong đó chiếm tỷ trọng cao nhất dẫn đầu là Mỹ, Đức, Anh, kế đến là Pháp và Nga...

* Để biết rõ thông tin chi tiết, vui lòng xem file đính kèm.

Nguồn: Hải quan Việt Nam

TT do gom Vietnam

Trong năm 2012, có tổng cộng 103 quốc gia trên thế giới nhập khẩu mặt hàng đồ gốm của Việt Nam; trong đó chiếm tỷ trọng cao nhất dẫn đầu là Nhật Bản, Đài Bắc (Đài Loan), Mỹ, kế đến là Thái Lan và Đức... 

* Để biết rõ thông tin chi tiết, vui lòng xem file đính kèm.

Nuoc NK gom su

Trong năm 2012, có tổng cộng 229 quốc gia trên thế giới nhập khẩu mặt hàng đồ gốm; trong đó chiếm tỷ trọng cao nhất dẫn đầu là Mỹ, Đức, Pháp, kế đến là Anh và Nga...

* Để biết rõ thông tin chi tiết, vui lòng xem file đính kèm.

Thu cong my nghe Vietnam

1. Tổng quan

Tình hình xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ và hướng mở rộng sang EU

Trái ngược với tốc độ tăng trưởng kim ngạch trong tháng đầu năm 2014, sang tháng 2/2014, xuất khẩu mặt hàng mây, tre, cói, thảm đã giảm 38,64% so với tháng 1/2014, tính chung 2 tháng 2014, xuất khẩu mặt hàng này giảm 20,22% so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam xuất khẩu mây, tre, cói, thảm sang 18 quốc gia, trong đó Hoa Kỳ đạt kim ngạch cao nhất, 8,3 triệu USD, chiếm 28,9% thị phần, tăng 8,65% so với 2 tháng năm 2013, tính riêng tháng 2/2014, thì xuất khẩu mặt hàng này sang Hoa Kỳ lại giảm kim ngạch so với tháng đầu năm, giảm 40,06%, tương đương với 3,1 triệu USD.

Thị trường đạt kim ngạch lớn thứ hai sau Hoa Kỳ là Nhật Bản, đạt 7,1 triệu USD, tăng 40,65%; kế đến là Đức 4,3 triệu USD, tăng 10,26% so với cùng kỳ năm trước…

Đáng chú ý, xuất khẩu sang thị trường Bỉ tuy kim ngạch chỉ đạt 706 nghìn USD, nhưng lại có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất, tăng 48%.