Smartex

LHQ-chau-phi

Báo cáo vừa được công bố ngày 26/1 của Liên hợp quốc (LHQ) dự báo kinh tế châu Phi có thể đạt nhịp độ tăng trưởng 4,4% trong năm 2016, tăng so với mức tăng 3,7% của năm 2015.

kinh-te-chau-phi

Theo báo cáo của Liên hợp quốc về tình hình và triển vọng kinh tế thế giới 2015 (báo cáo xuất bản thường niên vào đầu năm, mới được công bố ngày 22/1/2015) thì mức tăng trưởng GDP của Châu Phi sẽ tăng từ mức 3,5% năm 2014 lên 4,6 % năm 2015 và đạt 4,9% năm 2016. Sự thịnh vượng của tầng lớp trung lưu, cơ cấu kinh tế được cải thiện và việc giảm các chi phí kinh doanh là những yếu tố cơ bản góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế của các nước Châu Phi

Bạn đang ở: Home Thông tin thị trường Kết nối toàn cầu Hạ Sahara - Châu Phi