Smartex

trasportationGiao thông vận tải ở Việt Nam: Theo khảo sát của Euromonitor International: "..trong năm 2012, giá trị doanh thu hiện tại của vận tải tăng 5% đạt VND 67.8 nghìn tỷ. Việt Nam Airlines tiếp tục dẫn đầu về vận tải hàng không, chiếm thị phần khoảng 90% ..... Giao thông vận tải có một giai đoạn dự báo giá trị CAGR không đổi là -1% mặc dù có sự phát triển của du lịch Việt Nam. Điều này dự báo giá trị CAGR không đổi là cao hơn nhiều so với quá khứ, chủ yếu là do hàng không ngày càng phổ biến, thu nhập khả dụng tăng cũng như số lượng du khách tăng. Ngoài ra, vận tải hàng không được dự đoán sẽ tiếp tục là phương tiện giao thông phổ biến nhất do mức sống tăng lên cũng như những nỗ lực khuyến mại liên tục ... "

[ Nguồnhttp://www.euromonitor.com/transportation-in-vietnam/report]