Smartex

nhap-khau-viet-nam-2016

Nhập khẩu tại Việt Nam tăng lên đến 14.493 triệu USD vào tháng ba từ 10290 triệu USD  vào tháng Hai năm 2016. Nhập khẩu tại Việt Nam trung bình 5379,57 triệu USD từ năm 1990 đến năm 2016, đạt mức cao nhất là 14.938 triệu USD trong tháng 5 của năm 2015 và mức thấp kỷ lục là 740 triệu USD vào tháng Hai năm 1999. Nhập khẩu của Việt Nam được báo cáo bởi Tổng cục Thống kê Việt Nam.

 

 

 

 

 

vietnam-import-avarta

Imports in Vietnam increased to 14493 USD Million in March from 10290 USD Million in February of 2016. Imports in Vietnam averaged 5379.57 USD Million from 1990 until 2016, reaching an all-time high of 14938 USD Million in May of 2015 and a record low of 740 USD Million in February of 1999. Imports in Vietnam are reported by the General Statistics Office of Vietnam.

 

 

nhap khau thep

 

 

Top 10 products at 2 digits level imported by Vietnam in 2013, and list of top 10 exporting markets for the product imported by Viet Nam in 2013

 

 

 

Page 1 of 2
Bạn đang ở: Home Thông tin thị trường Tiếp cận thị trường toàn cầu 10 top sản phẩm Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất