Smartex

TT do gom Vietnam

Trong năm 2014, có tổng cộng 115 quốc gia trên thế giới nhập khẩu mặt hàng đồ gốm; trong đó chiếm tỷ trọng cao nhất dẫn đầu là Mỹ, Đức, Anh, kế đến là Pháp và Nga...

* Để biết rõ thông tin chi tiết ,vui lòng xem file đính kèm

Danh sach cac quoc gia nhap khau do gom HS69 tren the gioi 2014.xls

TT do gom Vietnam

Trong năm 2013, có tổng cộng 223 quốc gia trên thế giới nhập khẩu mặt hàng đồ gốm; trong đó chiếm tỷ trọng cao nhất dẫn đầu là Mỹ, Đức, Pháp, kế đến là Anh và Nga...

* Để biết rõ thông tin chi tiết ,vui lòng xem file đính kèm

Danh sach cac quoc gia nhap khau do gom HS69 tren the gioi 2013.xls