Smartex

Nuoc NK do go

Trong năm 2014, có tổng cộng 115 quốc gia trên thế giới nhập khẩu mặt hàng đồ gỗ nội thất; trong đó chiếm tỷ trọng cao nhất dẫn đầu là Mỹ, Đức, Anh, kế đến là Pháp và Canada...

* Để biết rõ thông tin chi tiết, vui lòng xem file đính kèm.

Nguồn: Hải quan Việt Nam

TT do go Vietnam

Trong năm 2014, có tổng cộng 98 quốc gia trên thế giới nhập khẩu mặt hàng đồ gỗ của Việt Nam; trong đó chiếm tỷ trọng cao nhất dẫn đầu là Mỹ, Nhật Bản, Anh, kế đến là Canada và Úc... 

* Để biết rõ thông tin chi tiết, vui lòng xem file đính kèm.

Nguồn: Hải quan Việt Nam

TT do go Vietnam

Trong năm 2013, có tổng cộng 116 quốc gia trên thế giới nhập khẩu mặt hàng đồ gỗ của Việt Nam; trong đó chiếm tỷ trọng cao nhất dẫn đầu là Mỹ, Nhật Bản, Anh, kế đến là Canada và Đức... 

* Để biết rõ thông tin chi tiết, vui lòng xem file đính kèm.

Nuoc NK do go

Trong năm 2012, có tổng cộng 226 quốc gia trên thế giới nhập khẩu mặt hàng đồ gỗ nội thất; trong đó chiếm tỷ trọng cao nhất dẫn đầu là Mỹ, Đức, Pháp, kế đến là Anh và Nhật Bản...

* Để biết rõ thông tin chi tiết, vui lòng xem file đính kèm.

Do go Vietnam

1. Tổng quan

Ngày 24/1/2012 tại Bắc Ninh, Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam (Vifores) phối hợp với Tổ chức Forest trends và Hội làng nghề Gỗ Bắc Ninh tổ chức hội thảo “Làng nghề gỗ trong bối cảnh thị trường thay đổi”. Theo Vifores, tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ năm 2012 đạt 4.641 tỷ USD tăng 25,3% so với năm 2011.

Trong đó cơ cấu thị trường xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam năm 2012: thị trường Hoa kỳ dẫn đầu đạt 1,721 tỷ USD, chiếm 37% tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành; sang  EU đạt 0,928 tỷ USD, chiếm 20%; sang Trung Quốc đạt 0,844 tỷ USD, chiếm 16%;  đến Nhật Bản đạt 0, 638 tỷ USD, chiếm 14% tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành. Hầu hết các thị trường tiêu thụ lớn  đều tăng trưởng mạnh, như: Hoa Kỳ tăng 27%, Trung Quốc tăng 11%, Nhật Bản tăng 14,2% so với  năm 2011. Đặc biệt, vài năm gần đây thị trường Trung Quốc nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam với giá trị tăng nhanh một cách chóng mặt. Trong đó, đáng báo động là xuất khẩu gỗ nguyên liệu sang Trung Quốc đang tăng nhanh, sẽ là một nguy cơ càng gây thiếu nguyên liệu cho các nhà sản xuất ván nhân tạo của Việt Nam. Bình quân mỗi năm Việt Nam xuất khẩu gỗ sang Trung Quốc với khối lượng quy ra gỗ tròn khoảng trên 6 triệu m3. Trong đó: xuất khẩu dăm gỗ sang Trung Quốc từ 160.000 m 3 năm 2004 đã tăng lên khoảng  2 triệu  m 3 năm 2012; gỗ bóc khoảng 300.000  m 3/năm; gỗ Palet khoảng 250.000 m 3/năm.