Smartex

Trade maps - Bản đồ thông tin thương mại Featured

Kho khan Viet nam khi XK

Truy cập các website sau để có thêm thông tin về nghiên cứu thị trường, ngành hàng, dự báo cung cầu thế giới, chuẩn bị và phát triển xuất khẩu,.v.v.

Trade Map - Bản đồ thông tin thương mại (http://www.trademap.org )

CBI (Trung tâm Xúc tiến nhập khẩu từ các nước đang phát triển, www.cbi.eu)

Trade Map - Bản đồ thông tin thương mại (http://www.trademap.org) cung cấp cho người dùng các chỉ số đánh giá xuất khẩu, nhu cầu nhập khẩu của các quốc gia trên thế giới, các thị trường tiềm năng, các đối thủ cạnh tranh,.v.v.

Bản đồ thông tin thương mại bao gồm dữ liệu thống kê xuất nhập khẩu hơn 5300 sản phẩm của hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dữ liệu thống kê này bao gồm chi tiết đến dòng thuế (tariff line level) của hơn 150 quốc gia trên thế giới.

Thống kê xuất nhập khẩu - Bản đồ thâm nhập thị trường (Market Access Map) - Bản đồ cạnh tranh thương mại (Trade Competitiveness Map) http://www.trademap.org/  và http://www.intracen.org/

 

 

CBI (Trung tâm Xúc tiến nhập khẩu từ các nước đang phát triển, www.cbi.eu ) là một cơ quan thuộc Bộ Ngoại giao của Hà Lan. CBI được thành lập năm 1971 nhằm hỗ trợ các nhà sản xuất, các nhà xuất khẩu thâm nhập vào thị trường Hà Lan, và CBI cũng hỗ trợ các tổ chức hỗ trợ kinh doanh (Business Support Organisations) trong việc nâng cao năng lực và đóng vai trò như nhà kết nối giữa người mua và người bán. Tư năm 1991, hoạt động hỗ trợ xuất khẩu của CBI được mở rộng ra thị trường EU.

CBI logo

Truy cập www.cbi.eu để có thông tin chi tiết.

 

 

CBI website

 

SMARTEX

SME MARKET EXCHANGE (SMARTEX), an electronic platform set up under the umbrella of SMIDP is a dedicated portal to showcase the professional capabilities and business strengths of the Vietnamese export-oriented companies, especially the SMEs, disseminate latest information on market demand and supply position and serve as a modern powerful exchange for marketing their products and services globally.

Website: www.smartex.com.vn
Bạn đang ở: Home Thông tin thị trường Nghiên cứu thị trường Bản đồ thông tin thương mại